• Børneliv

Om Center for Forældreskab

Forlaget Sund Sans

Forlaget Sund Sans er en del af nonprofit-organisationen Center for Forældreskab.

Center for Forældreskab er et kompetencecenter, som tilbyder forskningsbaseret program- og konceptudvikling, rådgivning, evaluering, undervisning og undervisningsmaterialer til kommuner, regioner, private institutioner og andre interessenter, der arbejder med børne- og familieliv.

Forlaget Sund Sans udgiver Center for Forældreskabs publikationer henvendt til børn, forældre og fagpersoner. Har du materiale, der relaterer sig til forældreskab, børne- og familieliv, som du har brug for at få udgivet, kan du kontakte os for at høre om mulighederne. Se vores udgivelser her.

Center for Forældreskab driver desuden sundhedsplejersken.dk, hvor forældre kan søge viden og inspiration og stille spørgsmål om graviditet, småbørn og familieliv.