• Børneliv

Om Center for Forældreskab

CEFO

Center for Forældreskab er en selvejende nonprofitinstitution, som henvender sig til forældre og fagpersoner.

Vores formål er at støtte forældre og kommende forældre i at skabe et godt liv for deres barn og sig selv som familie. Det gør vi blandt andet i samarbejde med de fagpersoner, der har den tætte kontakt til familierne.

Vi tilbyder pædagogisk, psykologisk og sundhedsfaglig specialviden, og vi udvikler og implementerer skræddersyede forældreskabsrelaterede aktiviteter og koncepter i samarbejde med regioner, kommuner, styrelser og andre organisationer.

Og så er det os, der står bag sundhedsplejersken.dk. Her kan forældre og kommende forældre finde inspiration og viden om graviditet, fødsel og hverdagslivet som småbørnsfamilie.

Opgaveløsning

Center for Forældreskab tilbyder forskningsbaseret program- og konceptudvikling, rådgivning, evaluering, undervisning og undervisningsmaterialer til kommuner, regioner, private institutioner og andre interessenter, der arbejder med forældreskab, børne- og familieliv. Se mere om, hvad vi kan tilbyde på Center for Forældreskabs hjemmeside.

Alle vores opgaver løses af erfarne konsulenter og tager udgangspunkt i højt specialiseret viden og nyeste forskning. Vi udvikler løbende vores didaktiske tilgang – både teoretisk og praktisk – på baggrund af systematiske erfaringsopsamlinger, afprøvning af øvelser og dialog med vores samarbejdspartnere.

Vi har desuden Forlaget Sund Sans. Forlaget udgiver vores bøger og materiale til børn, forældre og fagpersoner. Se vores udgivelser her.

Organisation

Som selvejende institution er det Center for Forældreskabs bestyrelse, der har det overordnede ansvar for, at organisationen udvikler sig efter sit formål. Forretningsføreren er ansvarlig for den daglige drift.

Derudover er der tilknyttet en række konsulenter med forskellige fagligheder og kompetencer, som løbende løser opgaver for Center for Forældreskab. Mød bestyrelsen og konsulenterne her.

Center for Forældreskab er en nonprofitorganisation, og vores økonomi er baseret på de ydelser, vi tilbyder offentlige og private institutioner og organisationer, som fx udvikling, undervisning og rådgivning. Desuden sker en del af finanseringen gennem bevillinger fra fonde, som vi indgår samarbejde med om projektudvikling relateret til Center for Forældreskabs formål.